Ma-Vr 08:30 - 17:00 (0184) 700 271 WhatsApp

Wat regelen wij voor jou?

 • Vaste tarieven
 • Werknemer bij werkgever in dienst
 • Kiezen termijn Eigen Risico
 • Tijdwinst ondernemer
 • Beperkte ziekterisico’s

Benieuwd wat wij nu eigenlijk allemaal uit handen nemen?

We hebben het hier overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar!

Voor iedere nieuwe medewerker stellen wij een arbeidsovereenkomst op. Dit is een juridisch kloppende en moderne arbeidsovereenkomst.

Een nieuwe medewerker wordt aangemeld bij de ziekteverzuimpolis. Vanaf de datum indiensttreding ben jij als werkgever verzekerd voor het ziekteverzuim van de medewerker. (Na een periode eigen risico).

Ook bij de arbodienst moet een nieuwe medewerker aangemeld worden. Vanaf de indiensttredingsdatum worden alle ziek- en herstelmeldingen doorgegeven aan de arbodienst.

De aanmelding bij het pensioenfonds van een nieuwe medewerker gebeurt door middel van de pensioenaangifte. Dit regelen wij voor je.

Een nieuwe medewerker moet aangemeld worden bij de belastingdienst. Dit wordt gedaan door middel van de loonaangifte. Dit nemen wij volledig uit handen.

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij AFAS voor de salarisadministratie. In AFAS kan de medewerker online zijn loonstroken, jaaropgave, verlofregistratie en zijn gegevens in het werknemersdossier bekijken. Wel zo handig!

Een nieuwe medewerker melden we aan bij E-uur. Dit is het systeem voor de urenregistratie. Een medewerker kan hier zelf zijn gewerkte uren invoeren. Jij kunt deze als werkgever eenvoudig goedkeuren via het systeem.

Via onze Partner Zekerheid hebben wij een koppeling met de Database van het UWV. Zo bekijken wij met slimme software elke nacht of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Wij vragen deze meteen voor jou aan en informeren je over deze subsidie aanvraag. Zonde om kansen te laten liggen, toch?

Jullie (jij en de medewerker) krijgen beiden inloggegevens voor het urenregistratiesysteem E-uur. Een medewerker voert daar zijn uren in jij kunt deze uren eenvoudig goedkeuren. Jij bepaalt hoe jouw account én het medewerkers-account wordt ingericht.

Voor de medewerker houden wij de verlofregistratie bij. Zo hebben jij én de werknemer altijd inzicht in het meest actuele verlofsaldo.

De verloning vindt per maand of per 4 weken plaats. De uren en eventuele mutaties van de medewerker worden hierin door ons verwerkt.

De medewerker ontvangt iedere periode digitaal zijn loonstrook en ieder jaar zijn jaaropgave.

Wij verrichten alle betalingen voor jou als werkgever. Dat betekent dat wij het salaris, de loonheffingen, de pensioenen, de verzuimverzekering, de Arbokosten, het vakantiegeld, het tijdspaarfonds, de SPAWW enz. voor jou verzorgen. Jij betaalt één factuur aan ons en daarmee heb je direct alle personeelskosten betaald. Overzichtelijk en eenvoudig, wel zo fijn!

Tijdens de verloning wordt ook het loon- (SPAWW) en de pensioenaangifte voor de medewerker gedaan.

Voor iedere medewerker wordt het vakantiegeld door ons opgebouwd. Dit brengen wij op elke factuur ook in rekening. In mei betalen we het vakantiegeld uit.

Als er sprake is van een eindejaarsuitkering dan bouwen wij deze ook voor de medewerkers op. Dit wordt iedere periode in rekening gebracht en in december door ons uitbetaald.

Wij houden voor jou de werkkostenregeling (1,2% procent van de bruto loonsom) bij. Dit is een vrije ruimte waarin jij als werkgever onbelaste vergoedingen aan jouw medewerkers kunt geven.

Elk jaar lopen wij de arbeidsovereenkomsten na. We zorgen dat alles altijd up-to-date is. Als er aanpassingen gedaan moeten worden, verwerken wij deze voor je.

Moet er eren contract verlengd worden? Dan regelen wij dat voor je. We zorgen ervoor dat zowel jij als de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Loopt een contract af? Dan geven wij dit tijdig bij jou aan. Daardoor kun jij op tijd aan de medewerker aangeven of je het contract wel of niet wilt verlengen.

Is er een proeftijd? Dan geven wij tijdig bij jou aan wanneer deze afloopt. Zo kun je tijdig een keuze maken of de arbeidsovereenkomst opgezegd moet worden of juist niet.

Als er een loonaanpassing gedaan moeten worden, voeren wij deze door. Daarnaast informeren wij jou over bijvoorbeeld een eventuele stijging van het minimumloon of een loonsverhoging in de cao.

De ketenbepaling geeft eigenlijk aan wanneer een medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Wij zorgen dat wij je op tijd aangeven of een medewerker hier recht op heeft.

Voor iedere medewerker wordt een online dossier opgebouwd. Jij hebt hiermee toegang tot alle documenten van de medewerker. Ook de medewerker heeft toegang tot zijn eigen dossier. Je kunt ervoor kiezen niet alle documenten voor de medewerker inzichtelijk te maken.

Iedere werkgever heeft een verzuimpolis voor zijn medewerkers. Is deze aanwezig? Dan nemen wij deze over. Zo niet, dan vragen wij een verzuimpolis aan via onze vaste tussenpersoon. Ziek- en herstelmeldingen worden bij de verzekeraar doorgegeven. Als er door een ziekmelding een uitkering plaatsvindt, wordt deze altijd op jouw rekening (als werkgever) uitgekeerd.

Alle medewerkers worden aangemeld bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen worden doorgegeven worden aan de arbodienst. Vanaf dag 1 staan wij in nauw contact met de zieke medeweker.

Als er sprake is van een wijziging in de wet of de toepasselijk cao dan zullen wij je hierover informeren en adviseren wij je over hoe om te gaan met die wijziging.

Wij staan voor jou én jouw medewerkers klaar. Heb je een vraag? Stel ze dan per e-mail, telefoon en/of WhatsApp.

Zowel jij als de medewerker krijgen beiden een vaste contactpersoon aangewezen. Zo heb je altijd een vast aanspreekpunt en dat werkt wel zo fijn.

Ieder jaar vindt er een bespreking plaats waarin we samen terugblikken op de samenwerking en vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

Als jouw medewerker uit dienst gaat, zorgen wij ervoor dat de medewerker afgemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Contact?

  • Vaste tarieven
  • Werknemer bij werkgever in dienst
  • Kiezen termijn Eigen Risico
  • Tijdwinst ondernemer
  • Beperkte ziekterisico’s