Ma-Vr 08:30 - 17:00 (0184) 700 271 WhatsApp

Wat nemen we uit handen?

 • Vaste tarieven
 • Werknemer bij werkgever in dienst
 • Kiezen termijn Eigen Risico
 • Tijdwinst ondernemer
 • Beperkte ziekterisico’s

Bij MijnWerkgever.nl willen we je werk uit handen nemen. We hebben een overzicht gemaakt van de processes die we voor je regelen.

Voor iedere nieuwe medewerker stellen wij een arbeidsovereenkomst op. Dit is een juridisch kloppende en moderne arbeidsovereenkomst.

Een nieuwe medewerker wordt aangemeld bij de verzuimpolis. Vanaf de datum indiensttreding is de werkgever verzekerd voor het verzuim van de medewerker. (Na een periode eigen risico).

Ook bij de arbodienst moet een nieuwe medewerker aangemeld worden. Vanaf de indiensttredingsdatum worden alle ziek- en herstelmeldingen doorgegeven aan de arbodienst.

De aanmelding bij het pensioenfonds van een nieuwe medewerker gebeurt door middel van de pensioenaangifte. Ook hier zorgen wij voor.

Een nieuwe medewerker moet aangemeld worden bij de belastingdienst. Door middel van de loonaangifte wordt de medewerker aangemeld. Dit nemen wij ook uit handen.

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij Loket.nl voor de salarisadministratie. In Loket.nl kan de medewerker online zijn loonstroken, jaaropgave, verlofregistratie en zijn gegevens in het werknemersdossier bekijken.

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij E-uur. Dit is het systeem voor de urenregistratie.
Een medewerker kan hier zijn uren invoeren die de werkgever weer kan goedkeuren.

Elke nacht bekijkt onze software of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Wij vragen deze meteen voor jou aan en informeren je over deze subsidie aanvraag.

Een werkgever en medewerker krijgen beiden inloggegevens voor het urenregistratiesysteem, E-uur. Een medewerker voert daar zijn uren in en de werkgever kan deze uren goedkeuren. Het account van de werkgever en de medewerker richten wij in naar de wensen van de werkgever.

Voor de medewerker zullen wij de verlofregistratie bijhouden. Zo hebben zowel de werkgever als de werknemer altijd inzicht in het meest actuele verlofsaldo.

De verloning zal per maand of per 4 weken plaatsvinden. De uren en eventuele mutaties van de medewerker zullen verwerkt worden.

De medewerker ontvangt iedere periode digitaal zijn loonstrook. Daarnaast ontvangt de medewerker ook digitaal zijn jaaropgave.

Wij zullen voor de werkgever alle betalingen verrichten. Dat betekent dat wij het salaris, de loonheffingen, de pensioenen, de verzuimverzekering, de Arbokosten, het vakantiegeld, het tijdspaarfonds, de SPAWW enz. zullen betalen. De werkgever betaalt één factuur aan ons en daarmee heeft hij direct alle personeelskosten betaald.

Tijdens de verloning zal ook het loon- (SPAWW) en de pensioenaangifte voor de medewerker gedaan worden.

Voor iedere medewerker zullen wij het vakantiegeld opbouwen. Dit brengen wij op elke factuur ook in rekening. In mei betalen we het vakantiegeld uit.

Als er sprake is van een eindejaarsuitkering dan zullen wij deze ook voor de medewerkers opbouwen. Dit wordt iedere periode in rekening gebracht en in december uitbetaald.

Voor iedere werkgever zal de werkkostenregeling (1.2% procent van de bruto loonsom) bijgehouden worden. Dit is een vrije ruimte waarin de werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn medewerkers kan geven.

Elk jaar lopen wij de arbeidsovereenkomsten na om ervoor te zorgen dat alles nog up-to-date is. Als er aanpassingen gedaan moeten worden dan zullen wij die ook verwerken.

Als er een contract verlengd moet worden dan regelen we dit. We zorgen ervoor dat de werkgever en de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen.

Als een contract afloopt zullen we dit altijd op tijd aangeven. Dit zorgt ervoor dat de werkgever op tijd kan aanzeggen, dus dat de werkgever op tijd aan zijn medewerker doorgeeft of het contract verlengd moet worden ja of nee.

Als er een proeftijd van toepassing is dan zullen wij altijd doorgeven aan de werkgever wanneer deze proeftijd afloopt. Zo kan de werkgever een keuze maken of de arbeidsovereenkomst opgezegd moet worden ja of nee.

Als er een loonaanpassing gedaan moeten worden, zullen wij deze doorvoeren. Daarnaast informeren wij altijd de werkgever wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een stijging van het minimumloon of een loonsverhoging in de cao.

De ketenbepaling geeft eigenlijk aan wanneer een medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Wij zullen ervoor zorgen dat wij altijd aangeven wanneer een medewerker hier recht op heeft.

Voor iedere medewerker zal er online een dossier opgebouwd worden. De werkgever heeft toegang tot alle documenten van de medewerker. Ook de medewerker heeft toegang tot zijn eigen dossier. Als werkgever heb je de mogelijkheid om bepaalde documenten niet voor de medewerker beschikbaar te stellen.

Met onze software kijken we elke dag of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies. Wij vragen deze ook voor je aan.

Iedere werkgever heeft een verzuimpolis voor zijn medewerkers. Als deze aanwezig is, zullen wij deze overnemen anders vragen wij een verzuimpolis aan. Ziek- en herstelmeldingen worden bij de verzekeraar doorgegeven. Als er door een ziekmelding een uitkering plaatsvindt, zal deze altijd op de rekening van de werkgever uitgekeerd worden.

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker.

Als er sprake is van een wijziging in de wet of de toepasselijk cao dan zullen wij hierover de werkgever informeren en adviseren over hoe om te gaan met die wijziging.

Zowel de vragen van de werkgever als de vragen van de medewerker zullen wij altijd beantwoorden. Vragen kunnen gesteld worden per e-mail, telefoon en whatsapp.

De werkgever en de medewerker krijgen beiden een vast contactpersoon aangewezen. Al het contact zal altijd via deze contactpersoon verlopen.

Ieder jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande jaar en het komende jaar zal doorgenomen worden met de klant

Als jouw medewerker uit dienst gaat zorgen wij ervoor dat de medewerker afgemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Contact?

  • Vaste tarieven
  • Werknemer bij werkgever in dienst
  • Kiezen termijn Eigen Risico
  • Tijdwinst ondernemer
  • Beperkte ziekterisico’s