Vast tarief per gewerkt uur

Werknemer bij werkgever in dienst

Kiezen termijn eigen risico

Tijdwinst ondernemer

Beperkte ziekterisico's

Vast tarief per gewerkt uur

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon

Op 17 april 2024 stemde de Eerste Kamer tegen de voorgestelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2%, die per 1 juli zou ingaan. Ondanks een eerder amendement van de Tweede Kamer en de noodzaak van een spoedwet, heeft de Eerste Kamer besloten deze extra verhoging af te wijzen.

Desalniettemin zal de standaard indexatie van het minimumloon doorgaan. Dit betekent dat het minimumloon per 1 juli 2024 regulier geïndexeerd wordt met 3,09%, waardoor het bruto minimumuurloon stijgt naar €13,68. Deze aanpassing zal ook doorwerken in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 01-01-2024)

Leeftijd  Per uur 
 21 jaar en ouder  € 13,27
20 jaar  € 10,62
19 jaar  € 7,96
18 jaar  € 6,64
17 jaar  € 5,24
16 jaar  € 4,58
15 jaar  € 3,98

Bron: www.rijksoverheid.nl