Vast tarief per gewerkt uur

Werknemer bij werkgever in dienst

Kiezen termijn eigen risico

Tijdwinst ondernemer

Beperkte ziekterisico's

Vast tarief per gewerkt uur

Nieuwe cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard

Belangrijk nieuws voor de bouw- en infrasector!

Op 11 november jl. is de nieuwe cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard. Deze gaat in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2023.

Een van de afspraken in de nieuwe cao is de loonsverhoging per 1 januari 2023 (2,5%) en per 1 juli 2023 (2,5%) voor de 110.000 werknemers die onder deze cao vallen. Binnenkort informeren we je verder over de belangrijkste veranderingen in deze nieuwe cao.

Klik hier voor de nieuwe cao-tekst.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via info@mijnwerkgever.nl of bel: 0184-700271.